Alle schakels van de privacyketting

Een ketting is zo sterk als de zwakste schakel. Het klink wellicht vreemd, maar deze uitspraak is regelrecht van toepassing op de privacywetgeving en het voorkomen van datalekken.

Het is een veelgehoorde stelling: Met een bewerkersovereenkomst en encryptievoorziening bent u volledig ‘in control’ als het gaat om de privacywetgeving en de bescherming tegen datalekken.

Helaas: niets is minder waar. Was het maar zo eenvoudig. Sommige instanties roepen dat de kous hiermee af is, maar creëren een vals gevoel van veiligheid. De genoemde maatregelen zijn slechts onderdelen van een veel breder pakket te nemen maatregelen.

Persoonsgegevens verwerken

Organisaties die persoonsgegevens verwerken moeten veel meer op orde hebben dan deze twee zaken. Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) moeten organisaties ‘passende technische en organisatorische maatregelen’ nemen voor de bescherming van privacy. Het ontbreken van maatregelen kan verregaande consequenties voor bestuurders tot gevolg hebben.

Daar komt veel bij kijken. Denk aan afspraken over wie toegang heeft tot welke data. Zijn de betrokkenen op de hoogte welke persoonsgevoelige data wordt opgeslagen, verwerkt en ter beschikking aan derden wordt gesteld? Is een privacyreglement beschikbaar? Worden er gegevensverwerkingen bijgehouden? Is er een registratie en procedure bij beveiligingsincidenten? Heeft er een interne- en externe risicoanalyse plaatsgevonden?

Een hele ketting van afspraken, documenten en procedures, waarbij iedere schakel aan de wet moet voldoen. Wilt u precies weten welke onderdelen uitmaken van deze ketting? Bekijk dan onderstaand overzicht.

YourSafetynet: geen consultancy, maar echte oplossing

YourSafetynet pakt het anders aan. Bij ons geen dure maatpakken en uurtje-factuurtje, maar een echte, softwaregedreven oplossing. YourSafetynet bevat alle nodige procedures en standaarddocumenten om te voldoen aan de privacywetgeving. Inclusief alles voor het opstellen, handhaven en monitoren van een compliant privacy- en ICT-gebruiksbeleid. En inclusief updates bij veranderende wetswijzigingen, zoals de GDPR in 2018. Een gebruiksvriendelijke wizard loodst u bovendien stap-voor-stap door de procedures. Die wizard vraagt geen honderden euro’s per uur, maar levert wel direct de benodigde antwoorden en documenten.

Privacyketting YourSafetynet

Benieuwd welke onderdelen je allemaal in orde moet hebben voor volledige compliance? Download dan de ‘privacyketting’-PDF van de onze website.

Wilt u meer weten over deze materie? Lees het blog
‘Voldoen aan de privacywetgeving: meer dan encryptie en een bewerkersovereenkomst’