Training AVG bewustwording

Een privacyvriendelijke, AVG-compliant organisatie is niet alleen een kwestie van procedures en techniek. Bewustwording vormt de eerste verdedigingslinie tegen vervelende incidenten. Onze persoonlijke training maakt u en uw medewerkers weerbaar.

Voorkom incidenten met bewuste medewerkers

Onze training vergroot de kennis en het inzicht in de nieuwe privacywetgeving. Uw medewerkers leren welke consequenties de AVG heeft in de dagelijkse praktijk. We geven de cursus in een persoonlijke, kleinschalige setting. Zo kunnen we iedere deelnemer volop aandacht geven en vragen direct beantwoorden.

De training

Voor wie?

De training is speciaal gericht op alle medewerkers in het onderwijs. Een privacyvriendelijke organisatie is niet alleen voor bestuursleden een aandachtspunt, maar voor alle medewerkers. Iedere medewerker heeft hierin een rol en iedereen kan zijn of haar steentje bijdragen aan een veilige omgeving. Wij kunnen de training afstemmen op de deelnemersgroep en zo perfect aansluiten bij hun specifieke functies en belevingswereld.

Inhoud

Tijdens de training gaan we in een kleine, overzichtelijke groep aan de slag met herkenbare situaties uit het onderwijs. Dat doen we op een interactieve manier waarbij iedereen betrokken is. We zoomen in op de belangrijkste aspecten van de AVG-wetgeving en vertalen dit naar de concrete praktijk. Op die manier leggen we de basis voor een verandering in het bewustwording en gedrag rondom privacy.

Thema’s

De training is opgebouwd rondom 5 centrale thema’s:

  • Menselijke invloed
  • Handhaving en Monitoring
  • Verantwoordelijkheid
  • Wetgeving
  • Eigen privacy

Per thema behandelen we groepsgewijs een aantal cases, waarna we deze uitwerken. De resultaten bespreken en evalueren we vervolgens centraal. Iedere deelnemer ontvangt een naslagwerk. Uiteraard is er volop ruimte voor het stellen van vragen.

Resultaat

Na deze training weten jouw medewerkers de belangrijkste kenmerken van de AVG. Ze hebben inzicht in aspecten als privacyrechten, compliancy, reputatieschade en boetes. Ook kunnen ze deze kennis vertalen naar dagelijkse praktijksituaties. Op die manier verkleinen zij de kans op een datalek en versterken ze de privacyvriendelijke karakter van uw organisatie.

Duur

De training duurt 2 tot 2,5 uur.

Extra’s

We zetten graag een stap extra als het gaat om kennisoverdracht. Daarom bieden we een aantal middelen om het privacybewustzijn ook na de training verder te vergroten.

Posters

We leveren aansprekende, voor iedereen begrijpelijke posters met daarop de belangrijkste aandachtspunten rondom privacy en de AVG.

E-learning

Een opfriscursus nodig, of liever online leren? We bieden een online cursus waarin het lesmateriaal opnieuw aan bod komt. Daarop volgt een feedbackronde. Indien gewenst ontvangen de deelnemers een certificaat.

Naslagwerk

Het lesmateriaal nog eens rustig teruglezen, of uitdelen aan uw medewerkers? We leveren het lesmateriaal gedrukt als naslagwerk.

Interesse in een bewustwordingstraining? Neem vrijblijvend contact op.

YourPrivacy

YourPrivacy is een magazine over de privacywetgeving, met daarin alles wat je moet weten over de AVG / GDPR en het voorkomen datalekken.

YourPrivacy