AVG-Zorgplicht

Onder de AVG hebben je klanten, medewerkers, prospects, partners en leerlingen uitgebreide rechten waar het hun privacy aangaat. Ze hebben veel meer controle gekregen over hun persoonsgegevens. Als organisatie moet je niet alleen aan allerlei technische en organisatorische eisen voldoen, maar ook aan hun verzoeken gehoor kunnen geven.

AVG-zorgplicht: recht doen aan privacyrechten

Een inzageverzoek in een persoonlijk dossier. Een klant die vriendelijk verzoekt alle aanwezige persoonsgegevens voorgoed te wissen. Een ouder van een leerling die graag inzage wil in de voortgangsdossier. Het zijn zomaar wat verzoeken waar een organisatie mee geconfronteerd kan worden.

De AVG verplicht dat organisaties aan die verzoeken kunnen voldoen. Maar ook dat zij de procedures hiervoor grondig en zwart-op-wit beschreven hebben. Het gaan onder andere om de volgende zaken:

  • Rechten van betrokkenen zijn vastgelegd in verplicht beleid
  • Procedure rectificatieverzoek van persoonsgegevens
  • Procedure inzageverzoek van persoonsgegevens
  • Procedure overdrachtsverzoek van persoonsgegevens
  • Procedure stopverzoek verwerken van persoonsgegevens
  • Procedure recht op vergetelheid verwerken van persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens hecht veel belang aan een goede opvolging van deze regels. Dat blijkt wel uit het boetebeleid; de eerste boetes vanwege het ontbreken van goede procedures hiervoor zijn inmiddels een feit.

Alle procedures kant-en-klaar

YourSafetynet levert alle servicedocumenten kant-en-klaar mee. Hierin staan de procedures voor alle mogelijke verplichte verzoeken uitvoerig uiteengezet. Zo weten betrokken medewerkers precies wat er moet gebeuren als zo’n verzoek wordt ingediend. En bovendien kun je compliance eenvoudig aantonen aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Meer informatie deze functie of geïnteresseerd in een demo?

YourPrivacy

YourPrivacy is een magazine over de privacywetgeving, met daarin alles wat je moet weten over de AVG / GDPR en het voorkomen datalekken.

YourPrivacy