E-learning

Een privacyvriendelijke, AVG-compliant organisatie is niet alleen een kwestie van procedures en techniek. Kennis en bewustwording vormt de eerste verdedigingslinie tegen vervelende incidenten. Onze e-learningcursus maakt jou en je personeel weerbaar.

E-learningcursus AVG: Overal gemakkelijk kennis bijschaven

Een ketting is zo sterk als de zwakste schakel. Helaas zijn de meeste incidenten rondom privacy en security terug te voeren tot onvoorzichtigheid of onwetendheid. Die bewustwording vergroot u eenvoudig via onze trainingen via onze trainingen. Via deze online cursus vergroot u de kennis en inzicht in de nieuwe privacywetgeving. En welke consequenties deze heeft in de dagelijkse praktijk.

Overal zelfstandig volgen

Uw medewerkers kunnen de cursus overal ter wereld zelfstandig volgen. Gewoon via het internet. De e-learningcursus is samengesteld door onze experts en eindigt met een toets. De resultaten zijn direct inzichtelijk voor zowel de deelnemer als de verantwoordelijke. Zo krijgen alle belanghebbenden direct inzicht in het kennisniveau en de aandachtspunten.

De training

Voor wie?

Voor wie?
De e-learningcursus is geschikt voor organisaties uit alle sectoren. Een privacyvriendelijke organisatie is niet alleen voor bestuursleden een aandachtspunt, maar voor alle medewerkers. Iedere medewerker heeft hierin een rol en iedereen kan zijn of haar steentje bijdragen aan een veilige omgeving. Eventueel kunnen we de cursus aanpassen naar de specifieke situatie van jouw organisatie en de rollen van jouw medewerkers.

Inhoud

Tijdens de e-learningcursus zoomen we in op de belangrijkste aspecten van de AVG-wetgeving en vertalen dit naar de concrete praktijk. Op die manier leggen we de basis voor een verandering in het bewustwording en gedrag rondom privacy.

Thema’s

De cursus is opgebouwd rondom 5 centrale thema’s:

  • Menselijke invloed
  • Handhaving en Monitoring
  • Verantwoordelijkheid
  • Wetgeving
  • Eigen privacy

Per thema behandelen we een aantal cases. De voorbeelden en vragen zijn daarbij afgestemd op de functie van de deelnemer. Direct na de cursus ontvangt de deelnemer feedback op de gegeven antwoorden en een evaluatie. Vervolgens ontvangt de deelnemer aan de hand van foutief gegeven antwoorden nieuwe vragen. Dankzij dit adaptieve leerproces is de cursus perfect afgestemd op het niveau van iedere individuele deelnemer.

Resultaat

Na de e-learning weten jouw medewerkers de belangrijkste kenmerken van de AVG. Ze hebben inzicht in aspecten als privacyrechten, compliancy, reputatieschade en boetes. Ook kunnen ze deze kennis vertalen naar dagelijkse praktijksituaties. Op die manier verkleinen zij de kans op een datalek en versterken ze de privacyvriendelijke karakter van uw organisatie.

Duur en methode

De e-learningcursus duurt 45 tot 60 minuten en kan gevolgd worden op ieder apparaat een browser en internetverbinding. Later in het jaar krijgt de deelnemer toegang tot een opfriscursus.

Extra’s

We zetten graag een stap extra als het gaat om kennisoverdracht. Daarom bieden we een aantal middelen om het privacybewustzijn ook na de e-learningcursus verder te vergroten.

Posters

We leveren aansprekende, voor iedereen begrijpelijke posters met daarop de belangrijkste aandachtspunten rondom privacy en de AVG.

Naslagwerk

Het lesmateriaal nog eens rustig teruglezen? We leveren de lesstof als digitaal naslagwerk.

Interesse in een e-learningcursus AVG? Neem vrijblijvend contact op.

YourPrivacy

YourPrivacy is een magazine over de privacywetgeving, met daarin alles wat je moet weten over de AVG / GDPR en het voorkomen datalekken.

YourPrivacy