IBP-tooling specifiek voor het onderwijs

Voor schoolorganisaties hebben we een speciale versie van YourSafetynet ontwikkeld: YourSafetynet IBP.

Deze krachtige IBP-tooling® is compatibel met de documenten van Kennisnet.* Instappen is eenvoudiger dan ooit.

* Bronvermelding: Kennisnet

IBP-tooling®

Wilt u ook:

 • meer inzicht in de voortgang van IBP?
 • meer grip op het IBP-stappenplan?
 • gemakkelijker voldoen aan de verantwoordingsplicht?
 • gebruik kunnen maken van uw bestaande documenten en procedures?

Benieuwd naar de voordelen van YourSafetynet IBP voor jouw schoolorganisatie? Download onze brochure of neem contact op met ons salesteam. Liever een vrijblijvende demo? Ook deze kun je via het contactformulier aanvragen.

  Of download gratis (waarde van €9,95) het eBook: Alle veelgestelde AVG-vragen uit het PO en VO.

  Eenvoudig instappen en 100% ‘AVG-proof’

  Al sinds jaar en dag is Kennisnet het kennisinstituut rondom actuele onderwerpen in het onderwijs. Honderden schoolorganisaties leunen op hun inzichten en informatiemateriaal. Ook voor alles rondom IBP (Informatiebeveiliging & privacy) biedt Kennisnet de nodige handreikingen en ondersteuning.

  YourSafetynet IBP

  Schoolorganisatie hebben de behoefte aan een totaaloplossing. Een oplossing die hen werk uit handen neemt, en zorgt voor overzicht, structuur en inzicht om aantoonbaar aan de ‘verantwoordings- en informatieplicht’ te voldoen.

  Daarom hebben we speciaal voor het onderwijs een speciale versie van YourSafetynet ontwikkeld: YourSafetynet IBP. Een versie die compatibel is met het 5-stappenplan van Kennisnet en die daarnaast wordt aangevuld met de krachtige functies van onze geautomatiseerde tooling.

  Waarom instappen in YourSafetynet IBP?

  YourSafetynet IBP is een krachtig instrument voor een waterdichte informatiebeveiliging en waarborgt de privacy binnen uw school. Er zijn 3 argumenten voor een instap in YourSafetynet IBP.

  Brochure

  Meer informatie over onze IBP-tooling en instappen vind je terug in onze brochure.

  1. IBP-tooling®

  Organiseren: Met enkel de organisatie van het IBP-stappenplan ben je niet vanzelf ‘klaar’ met de AVG. Het doorlopen van het gehele IBP-traject vergt veel werk en aandacht.

  Structureren: YourSafetynet IBP brengt structuur aan in alle documentatie en neemt hierdoor veel tijdrovend werk uit handen. Hierdoor kunnen de personen die betrokken zijn bij de uitvoering van het AVG-beleid hun kostbare tijd beter en efficiënter besteden.

  2. Inzicht in status en voortgang

  Het is lang niet altijd duidelijk wat de precieze status is van een AVG-traject. Wat is gedaan, wat niet?

  Presenteren: Onze tooling presenteert kwartiermakers, privacy officers, Functionarissen voor de Gegevensbescherming en bestuurders fijnmazig inzicht in de voortgang en status op bestuurs(stichting) en schoolniveau.

  Rapporteren: Ook de overige betrokkenen bij de uitvoering van het AVG-traject, zoals het CVB, hebben toegang tot een complete overzichtsrapportage.

  3. Volledige integratie van bestaande IBP-documenten

  Veel scholen zijn al gestart met het IBP-traject. Met YourSafetynet IBP is dat werk niet voor niks geweest. Alle bestaande documenten kun je eenvoudig integreren of uploaden in de appliance. Opnieuw beginnen is niet nodig.

  De voordelen van YourSafetynet IBP

  Stap-voor-stap door het hele AVG-traject

  YourSafetynet IBP leidt je stap-voor-stap door alle AVG-maatregelen en zorgt dat je het overzicht bewaart en de juiste structuur behoudt. De IBP-tooling biedt alle tools, documenten, procedures en aanpasbare templates op het juiste moment binnen het AVG-traject aan. Alle stappen voorzien we van duidelijke uitleg.

  Zeker wanneer je al met het IBP-stappenplan was gestart

  Was je al begonnen met het AVG-traject? Dan hoef je niet opnieuw te beginnen. Met YourSafetynet IBP werk je vanuit iedere denkbare situatie efficiënt en stap-voor-stap verder. Ook andere bestaande documenten en reglementen upload je eenvoudig in de YourSafetynet IBP-omgeving.

  Inclusief maatregelen voor techniek en preventie

  De AVG gaat veel verder dan enkel organisatorische maatregelen. Zo zijn solide securityvoorzieningen (technische maatregelen) verplicht. Daarnaast is er volop aandacht voor preventieve maatregelen. Wat gebeurt er bijvoorbeeld met afgedankte printers en scanners waarop persoonsgegevens staan? Hoe is de back-up geregeld? Is er voor vernietiging van papieren persoonsgegevens een papierversnipperaar beschikbaar die voldoet aan de verplichte minimumeisen? Dergelijke checks zijn in YourSafetynet IBP ingebouwd.

  Kosten en tijd besparen

  YourSafetynet IBP versoepelt het AVG-traject en verkort de tijd die nodig is voor alle noodzakelijke maatregelen. Het komt met tal van kant-en-klare documenten en neemt allerlei taken volledig geautomatiseerd uit handen. Die documenten zijn bovendien gecontroleerd door onze juristen. Deze voldoen dan ook 100% aan alle wet- en regelgeving. Op die manier kunnen schoolorganisaties tijd en kosten besparen.

  Aandacht voor bewustwording

  YourSafetynet IBP biedt een stevige basis voor een bewustwordingsprogramma. Dat is essentieel, want veel datalekken en andere cyberincidenten ontstaan door onoplettende of onwetende medewerkers. Eventueel kunnen we via e-learning en bewustwordingstrainingen hierbij verdere ondersteuning bieden.

  Meer grip op het traject

  Met YourSafetynet IBP verstevigen scholen en overkoepelende schoolorganisaties de grip op het AVG-compliance traject. Bestuurders en verantwoordelijken zien precies wat al dan niet is afgerond. En kom je ergens niet uit? Blijf je steken in het traject? Onze experts staan je met raad en daad bij.

  Gemakkelijk aantonen van AVG-compliance

  De AVG verplicht dat organisaties moeten kunnen aantonen dat ze aan de wetgeving voldoen. Dat betekent een uitgebreide administratie. YourSafetynet IBP maakt die administratie gemakkelijk en voorziet in een centrale, veilige omgeving voor alle IBP-documenten. Daarmee toon je AVG-compliance eenvoudig aan.

  Up-to-date bij (wets)wijzigingen

  Veranderen wetten of praktische inzichten rondom de AVG? Dankzij automatische updates loop je geen risico’s op het missen van wijzigingen in de wet of interpretaties hiervan. Met slechts ‘één druk op de knop’ bepaal jij wanneer je de vernieuwde documenten aan de AVG-boekhouding wilt toevoegen. Dit voorkomt dat de organisatie (verwerkingsverantwoordelijke) het risico loopt op aansprakelijkheid door nalatigheid.

  Brochure YourSafetynet IBP-tooling

  De 4 pijlers van YourSafetynet IBP en IBP Plus

  De functionaliteit van YourSafetynet IBP is gebaseerd op 4 pijlers. Samen bieden deze een solide basis voor een privacyvriendelijke schoolorganisatie.

  1. AVG-Wizard
  2. AVG-Zorgplicht
  3. AVG-Workflow
  4. AVG-Documentbeheer

  Functies IBP-tooling

  IBP-tooling functies

  Meer informatie over onze IBP-tooling of geïnteresseerd in een demo?

  YourPrivacy

  YourPrivacy is een magazine over de privacywetgeving, met daarin alles wat je moet weten over de AVG / GDPR en het voorkomen datalekken.

  YourPrivacy