Legal disclaimer Media Security Networks B.V.

Media Security Networks BV verleent u hierbij toegang tot deze Website en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Media Security Networks en derden zijn aangeleverd. Het onderstaande is van toepassing op de website. Door de website te gebruiken stemt U in met deze disclaimer. Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze informatie liggen bij Media Security Networks en haar licentiegevers. Kopiëren, verspreiden en gebruik van deze informatie is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Media Security Networks, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht.

Ondanks de zorg en aandacht voor de inhoud van deze website, is het mogelijk dat informatie onvolledig of onjuist is weergegeven. Media Security Networks BV is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies en/of schade ten gevolge van het gebruik van de website. De op deze Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Media Security Networks. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Media Security Networks aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze informatie. Alle prijzen op de Website zijn onder voorbehoud van kennelijke type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Media Security Networks aanvaardt op geen enkele wijze welke aansprakelijkheid dan ook voor het al dan niet kunnen gebruiken van deze Website, noch voor de gevolgen van het gebruik van door haar via deze Website gratis aangeboden bestanden, waaronder downloads, documentatie, instructies, stuurprogramma’s etc., of voor informatie die bereikt wordt via hyperlinks op de Website, alsmede voor de gevolgen van het gebruik van elders, al dan niet door derden aangeboden producten, een en ander zelfstandig of in combinatie met een eerder door Media Security Networks vervaardigd of geleverd product. Indien u via deze site een product aanschaft, al dan niet via downloads, accepteert u deze uitsluiting van de aansprakelijkheid. Het Nederlandse recht is van toepassing.