Onze missie

Moderne communicatiemiddelen, social media en het internet zijn verrijkingen voor ieder individu en voor onze samenleving. Nog nooit hadden we de beschikking over zoveel kennis, data, sociale interactie en krachtige productiviteitsmiddelen. Maar zonder duidelijke afspraken, heldere voorwaarden en respect voor elkaars privacy kleven er aan die digitale middelen ook de nodige risico’s. Niet voor niets is er vanuit de EU een nieuwe privacywetgeving opgesteld.

Modern, veilig en productief

YourSafetynet is vanaf 2005 in ontwikkeling met een duidelijke doelstelling: het creëren van een instrument voor een moderne, veilige en productieve ICT-omgeving die voldoet aan de geldende privacywetgeving. Alleen zo profiteren consumenten, scholen, bedrijven en overheden maximaal van de nieuwste technologie. Alleen zo blijven risico’s als productiviteitsverlies, ongewenste content, datalekken en schending van de privacy tot een absoluut minimum beperkt.

Die missie is tot op de dag van vandaag ongewijzigd gebleven. Iedere dag werkt een team van technici, juristen keihard samen om die missie te verwezenlijken. Zodat onze klanten nu en in de toekomst zorgeloos gebruik blijven maken van digitale middelen. Daar plukt uiteindelijk iedereen de vruchten van.

Denk jij op wat voor manier dan ook bij te kunnen dragen aan onze missie?

Neem vrijblijvend contact met ons op en laat ons weten wat jouw ideeën voor een mogelijke samenwerking zijn!