Verklaring van Overeenstemming:
YourSafetynet is compliant

Organisaties die persoonsgegevens verwerken hebben te maken met de Europese privacywetgeving (AVG / GDPR). De verwerking van privacygevoelige gegevens moet aan allerlei strikte richtlijnen voldoen. Die richtlijnen zijn niet alleen streng, maar bovendien behoorlijk ingewikkeld. Het verplicht organisaties tot het treffen van allerlei organisatorische en juridische maatregelen, onderbouwd met documenten die moeten zijn opgesteld volgens allerlei officiële richtlijnen. Alle documenten en procedures aanwezig in YourSafetynet zijn compliant aan de huidige wet- en regelgeving, in zowel België als Nederland. Als bewijs daarvoor hebben we op deze pagina de Verklaring van Overeenstemming beschikbaar gesteld.

Wat is een Verklaring van Overeenstemming?

Een Verklaring van Overeenstemming is een zogeheten conformiteitsverklaring. In dit document verklaart een juridische partij dat een organisatie opereert volgens de geldende wet- en regelgeving en dat alle documenten en procedures daaraan voldoen. Een Verklaring van Overeenstemming is het bewijsmateriaal voor compliancy.

Werkelijk ‘in control’?

Veel organisaties denken ‘in control’ te zijn met bijvoorbeeld de versleuteling van privacygevoelige gegevens en een bewerkersovereenkomst waarin ze afspraken maken met externe bewerkers. Dit zijn slechts onderdelen van de te nemen maatregelen. Voor tal van andere zaken moeten officiële afspraken, documenten en procedures worden vastgelegd.

Een kleine greep uit de verplichte maatregelen:

 • Opstellen verwerkersovereenkomsten
 • Uitvoeren van Data Privacy Impact Assessments (DPIA)
 • Medewerkersovereenkomst intern privacy- en ICT-beheer
 • Reglement Functionaris Gegevensbescherming
 • Registratie toegangsrechten externe verwerkers (verwerkersovereenkomst)
 • Privacyreglement medewerkers/leerlingen
 • Registratie verwerking persoonsgegevens (verwerkingsregister)
 • ICT-gebruiksreglement medewerkers/leerlingen

Topje van de ijsberg

Dit is echter nog maar het topje van de ijsberg. Daarbij geldt dat privacywetgeving continu aan veranderingen onderhevig is. Een niet te onderschatten taak die zwaar kan drukken op de organisatie.

Al deze documenten moeten bovendien zijn opgesteld volgens de geldende wettelijke richtlijnen, anders is de organisatie alsnog niet compliant. Er kan dan zelfs een risicovolle situatie ontstaan dat de organisatie denkt volledig ‘in control’, terwijl ondertussen het privacybeleid niet voldoet. Met alle risico’s van dien bij datalekken.

Werk uit handen

YourSafetynet neemt dat zware werk uit handen. Het is ontworpen om organisaties te ontzorgen. Het bevat een eenvoudige wizard die precies vertelt welke juridische, technische en organisatorische maatregelen nodig zijn in iedere gegeven situatie. Het bevat daarnaast alle benodigde officiële documentatie, voorbeeldbrieven en andere documentsjablonen.

Externe gerenommeerde advocatenkantoren in Nederland de België hebben onze Verklaring van Overeenstemming op correct- en volledigheid gecontroleerd en waar nodig aangepast. Op basis van dit onderzoek zijn zij tot het oordeel gekomen dat de wizards, conceptdocumenten en procedures voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ofwel General Data Protection Regulation (GDPR).

Altijd up-to-date

Daar houdt het echter niet bij op. Een team van juristen zorgt bovendien voor correcte aanpassingen bij wetswijzigingen. Wanneer zich wijzigingen in de wet- en regelgeving voordoen, dan brengt YourSafetynet je daar middels pop-up-waarschuwingen automatisch van op de hoogte. Eventueel benodigde aangepaste documenten zijn vervolgens direct beschikbaar.

Voordelen van YourSafetynet

 • Neemt veel en ingewikkeld werk uit handen

 • Verklaring van Overeenstemming garandeert compliancy

 • Automatisch updates en pop-up waarschuwing bij wet- en regelwijzigingen

Download hier de Verklaring van Overeenstemming

Het bewijs dat alle procedures en documenten in YourSafetynet voldoen aan de huidige privacywetgeving.