Verklaring van Overeenstemming:
YourSafetynet is 100% compliant

Organisaties die persoonsgegevens verwerken hebben sinds 1 januari 2016 te maken met een aangescherpte privacywetgeving. Niet alleen moeten zij melding maken bij een datalek, ook moet de verwerking van privacygevoelige gegevens aan allerlei richtlijnen voldoen. Die richtlijnen zijn niet alleen streng, maar bovendien behoorlijk ingewikkeld. Het verplicht organisaties tot het treffen van allerlei organisatorische en juridische maatregelen, onderbouwd met documenten die moeten zijn opgesteld volgens allerlei officiële richtlijnen. Alle documenten en procedures aanwezig in YourSafetynet zijn compliant aan de huidige wet- en regelgeving, in zowel België als Nederland. Als bewijs daarvoor hebben we op deze pagina de Verklaring van Overeenstemming beschikbaar gesteld.

Wat is een Verklaring van Overeenstemming?

Een Verklaring van Overeenstemming is een zogeheten conformiteitsverklaring. In dit document verklaart een juridische partij dat een organisatie opereert volgens de geldende wet- en regelgeving en dat alle documenten en procedures daaraan voldoen. Een Verklaring van Overeenstemming is het bewijsmateriaal voor compliancy.

Werkelijk ‘in control’?

Veel organisaties denken ‘in control’ te zijn met bijvoorbeeld de versleuteling van privacygevoelige gegevens en een bewerkersovereenkomst waarin ze afspraken maken met externe bewerkers. Dit zijn slechts onderdelen van de te nemen maatregelen. Voor tal van andere zaken moeten officiële afspraken, documenten en procedures worden vastgelegd.

Een kleine greep uit de verplichte maatregelen:

  • Bewerkersovereenkomst extern privacy- en ICT-beheer
  • Medewerkersovereenkomst intern privacy- en ICT-beheer
  • Reglement functionaris intern privacy- en ICT-beheer
  • Registratie toegangsrechten externe bewerkers (risicoanalyse)
  • Privacyreglement medewerkers/leerlingen
  • Registratie intern gebruik persoonsgegevens (risicoanalyse)
  • ICT-gebruiksreglement medewerkers/leerlingen

Topje van de ijsberg

Dit is echter nog maar het topje van de ijsberg. Daarbij geldt dat privacywetgeving continu aan veranderingen onderhevig zijn. Zo moet bij de introductie van de Europese privacywetgeving (GDPR) in 2018 alle documenten, regels en procedures weer worden herzien. Een niet te onderschatten taak die zwaar kan drukken op de organisatie.

Al deze documenten moeten bovendien zijn opgesteld volgens de geldende wettelijke richtlijnen, anders is de organisatie alsnog niet compliant. Er kan dan zelfs een risicovolle situatie ontstaan dat de organisatie denkt volledig ‘in control’, terwijl ondertussen het privacybeleid niet voldoet. Met alle risico’s van dien bij datalekken.

Werk uit handen

YourSafetynet neemt dat zware werk uit handen. Het is ontworpen om organisaties te ontzorgen. Het bevat een eenvoudige wizard die precies vertelt welke juridische, technische en organisatorische maatregelen nodig zijn in iedere gegeven situatie. Het bevat daarnaast alle benodigde officiële documentatie, voorbeeldbrieven en andere documentsjablonen.

Externe gerenommeerde advocatenkantoren in Nederland de België hebben onze Verklaring van Overeenstemming op correct- en volledigheid gecontroleerd en waar nodig aangepast. Op basis van dit onderzoek zijn zij tot het oordeel gekomen dat de wizards, conceptdocumenten en procedures voldoen aan de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (NL) en Wet Verwerking Persoonsgegevens (BE).

Altijd up-to-date

Daar houdt het echter niet bij op. Een team van juristen zorgt bovendien voor correcte aanpassingen bij wetswijzigingen of bij het inwerking treden van de algemene verordening gegevensbescherming (2016/679) van de Europese Unie. Wanneer zich wijzigingen in de wet- en regelgeving voordoen, dan brengt YourSafetynet je daar middels pop-up-waarschuwingen automatisch van op de hoogte. Eventueel benodigde aangepaste documenten zijn vervolgens direct beschikbaar.

Voordelen van YourSafetynet

  • Neemt veel en ingewikkeld werk uit handen

  • Verklaring van Overeenstemming garandeert compliancy

  • Automatisch updates en pop-up waarschuwing bij wet- en regelwijzigingen

Download hier de Verklaring van Overeenstemming

Het bewijs dat alle procedures en documenten in YourSafetynet voldoen aan de huidige privacywetgeving.

Whitepaper Pro

Download de Whitepaper GDPR

Wilt u meer weten over de Privacywetgeving, de GDPR en de concequenties voor uw organisatie? Vul dan uw naam en e-mailadres in. U ontvangt vervolgens een e-mail met daarin een download-link.

Bedankt voor het aanvragen van de Whitepaper. Check uw e-mail... ook uw SPAM-box.

Whitepaper School

Download de school+ Whitepaper

Wilt u de whitepaper downloaden? Vul dan uw naam en e-mailadres in. U ontvangt vervolgens een e-mail met daarin een downloadlink.

Bedankt voor het aanvragen van de Whitepaper. Check uw e-mail... ook uw SPAM-box.