Privacybeleid: AVG-compliancE zonder zorgen

In heel Europa gelden aangescherpte regels rondom de privacywetgeving en de meldplicht bij datalekken. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ofwel General Data Protection Regulation (GDPR) stelt organisaties voor een groot compliancevraagstuk. Bij aantoonbare nalatigheid riskeren zij een boete van maximaal 20 miljoen euro, of 10% van de omzet. Maar ondertussen verzamelen we steeds meer gegevens, en zien we door ingewikkelde regelgeving door de bomen het bos niet meer.

Data is het nieuwe goud

We verzamelen steeds meer gegevens over klanten, prospects en toeleveranciers. Denk aan CRM-gegevens, aankoophistorie en persoonlijke voorkeuren. Ook over het eigen personeel leggen we steeds meer vast. Wie een ICT-gebruiksbeleid krachtig wil handhaven, moet namelijk al snel tot op individueel niveau het gebruik reguleren en monitoren. Zodat je bij misbruik mensen tot de verantwoording kan roepen. Ook dan verzamel je als organisatie persoonsgegevens en moet je voldoen aan alle strenge eisen op dit gebied.

‘YourSafetynet pro+ ontzorgt ondernemingen met de ingewikkelde kwesties rondom de privacywetgeving’

Encryptie is niet genoeg

Dat is zonder speciale hulpmiddelen allesbehalve eenvoudig. Zo spreekt de privacywetgeving van meerdere partijen: de betrokkene (de medewerker), de verantwoordelijke (meestal de directeur of CEO), de verwerker (bijvoorbeeld extern ICT-beheer, accountant) en tot slot de (veiligheids)functionaris (die namens verantwoordelijke het beleid uitvoert). Veel organisaties denken met encryptie en een bewerkersovereenkomst met betrokken partijen volledig ‘in control’ te zijn. Dat is echter slechts het prille begin.

Strenge richtlijnen en eenduidige antwoorden

De privacywetgeving eist eenduidige antwoorden op tal van andere vragen. Wie heeft toegang tot de persoonsgegevens rondom het ICT-gebruik? Wie is de verwerker? En wie is de verantwoordelijke? Maar ook: waar slaat de organisatie de gegevens op? En onder welke condities? Wat mogen medewerkers op social media plaatsen? Hoe zit het met privacygevoelig beeldmateriaal? Is er een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld? Alle hiermee samenhangende documenten en contracten moeten bovendien aan strenge eisen voldoen.

Datalekken

Wie bovenstaande niet waterdicht heeft geregeld, loopt een groot risico op een datalek en dus een forse boete. Persoonsgegevens hoeven daarvoor niet ‘op straat’ of in de handen van hackers te belanden. Wanneer bijvoorbeeld een niet-bevoegde medewerker privacygevoelige of persoonsgegevens inziet, is er al sprake van een datalek. En is er helemaal niets met de betrokkene overeengekomen, dan is monitoring en controle op privacygevoelige informatie op gebruikersniveau automatisch al een vorm van datalekken.

Volledige compliancy

Dergelijke problematiek is voor veel organisaties nauwelijks te overzien. YourSafetynet pro+ ondersteunt en ontzorgt bedrijven op het gebied van privacy- en ICT-gebruiksbeleid. Zo bevat het een ruime verzameling van voorbeeldreglementen en overeenkomsten die uiteraard voldoen aan de eisen van de privacywetgeving. Voor de uitvoering van dit beleid hoef je gelukkig geen jurist te zijn. Het duidelijke stap-voor-stap-wizardsysteem loodst de (veiligheids)functionaris door alle stappen. De wizard vertelt precies wat je in welke situatie moet doen voor volledige compliancy en een waterdichte uitrol van het privacy- en ICT-gebruiksbeleid.

Altijd up-to-date

Wetgeving en jurisdictie staan natuurlijk niet stil. Daarom beschikt YourSafetynet over een team van professionele juristen die de software en meegeleverde standaarddocumenten bij wetswijzigingen of amendementen voorzien van updates. Het privacy- en ICT-gebruiksbeleid voldoet hierdoor altijd aan de geldende wetgeving.  Ten slotte kunnen onze experts een volledige Data Protection Impact Assessment (DPIA) uitvoeren. Zodat je precies de juiste maatregelen kunt treffen om jouw organisatie in ‘control’ te houden.

Voordelen YourSafetynet pro+

  • Ontzorgt op het gebied van privacywetgeving
  • End-to-end oplossing voor compliance met AVG / GDPR
  • Verkleint risico op datalekken
  • Specifieke reglementen rondom BYOD-beleid
  • Inclusief alle benodigde juridische voorbeelddocumenten
  • Eenvoudige wizards begeleiden stap-voor-stap door alle procedures
  • Altijd up-to-date en aangepast aan recente wet- en regelgeving
  • Eventueel ondersteuning door professionele juristen
  • Optionele Data Protection Impact Assessment
YourSafetynet pro+

Ja, ik streef ook naar compliancy en wil verlost zijn van ingewikkelde vraagstukken rondom privacywetgeving en ICT-gebruiksbeleid. Hierbij vraag ik vrijblijvend meer informatie aan over YourSafetynet pro+.