Risicoanalyse:
alle privacyrisico’s scherp in het vizier

Organisaties bewaren steeds meer privacygevoelige gegevens. Toch is het vaak onduidelijk wat er precies met die gegevens gebeurt en hoe de opslag, toegang en verwerking geregeld is. Veel bedrijven staan bij dergelijke zaken simpelweg niet stil. Toch is dat essentieel, want een duur datalek ligt op de loer.

Privacygevoelige informatie

Iedere organisatie die privacygevoelige informatie verwerkt, moet voldoen aan de AVG / GDPR. Die wetgeving beschermt alle inwoners van de EU tegen onzorgvuldige omgang met hun privacy. Het stelt harde eisen aan de omgang met persoonsgegevens. Organisaties moeten duidelijke afspraken maken met betrokkenen. Over wie de gegevens mag bewerken, wie deze mag inzien, wie niet. En wie verantwoordelijk is wanneer het misgaat.

Onvoldoende bewust

Die afspraken ontbreken vaak, net als de kennis over de actuele situatie. Het is lang niet altijd duidelijk wat er precies met persoonsgegevens gebeurt, hoe toegang geregeld is, enzovoorts. Organisaties zijn zich bovendien onvoldoende bewust van de risico’s die het verwerken van privacygevoelige data met zich meebrengt. Daardoor weten ze niet welke maatregelen ze moeten nemen om de privacy van hun klanten en medewerkers te waarborgen en een datalek te voorkomen.

Die onwetendheid is in potentie een groot gevaar. Voor de privacy van de betrokkenen, maar ook voor de continuïteit van de bedrijfsvoering. Niet zelden moet een organisatie na een datalek voorgoed de deuren sluiten. De enorme boetes en imagoschade kunnen de draagkracht te boven staan.

Wizard uitvoering privacybeleid

Alles in kaart

Dankzij YourSafetynet pro+ kunnen organisaties die risico’s voor zijn. De appliance voorziet in een uitgebreide risicoanalyse die binnen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ofwel de General Data Protection Regulation (GDPR) zelfs verplicht is gesteld. Deze analyse brengt in kaart waar er wat precies wordt opgeslagen, wie toegang tot die informatie heeft en hoe bevoegdheden zijn geregeld. Zo leg je snel de vinger op de zere plek en voorkom je dat mogelijke risico’s zich voordoen. Eventuele misstanden kun je vervolgens eenvoudig verhelpen. De oplossing bevat alle benodigde technologie en documentatie voor het inrichten van een sluitend privacy- en ICT-gebruiksbeleid.

Wizard invoering ICT gebruiksbeleid

Eenvoudig ‘in control’

YourSafetynet pro+ loodst je volledig door alle procedures heen. Gestructureerde, gebruiksvriendelijke wizards helpen je in alle situaties op weg en vertellen je precies wat je wanneer moet doen. Het verwijst je waar nodig naar organisatorische maatregelen, standaarddocumenten en contracten. Eventueel kunnen de experts van YourSafetynet een audit uitvoeren, zodat je zeker weet dat je organisatie geheel compliant is met de privacywetgeving. Zo kom je snel en eenvoudig weer ‘in control’.

Voordelen YourSafetynet pro+ risicoanalyse:

  • Inzicht in belangrijkste risicofactoren rondom het ICT-gebruiksbeleid
  • Inzicht in de belangrijkste risicofactoren rondom dataopslag
  • Eenvoudig ‘in control’ door handige wizards
  • Concrete tips en adviezen voor aanpak mogelijke problemen
  • Optionele audit door experts
YourSafetynet pro+

Ik wil ook weten aan welke privacyrisico’s mijn organisatie blootstaat en zou graag meer willen weten over de risicoanalyse van YourSafetynet.