Hier moeten scholen op letten bij een verwerkersovereenkomst

Vrijwel alle schoolorganisaties maken gebruik van diensten van externe IT-providers. Bij het afsluiten van contracten zijn verwerkersovereenkomsten een vast onderdeel. Deze overeenkomsten hebben onder de AVG gevolgen. Het verdient de voorkeur om verwerkersovereenkomsten te laten beoordelen door een jurist en/of (externe) deskundige. Dat kan nare (aansprakelijkheids)gevolgen voorkomen. Een aantal tips waar de school zelf, voorafgaand aan de beoordeling, naar kan kijken:

Aandachtspunten

• Bekijk of er wordt voldaan aan de eisen van art. 28 AVG;

• Wanneer een verwerkersovereenkomst in de vorm van een convenant van toepassing is:
› Wordt dit convenant in zijn geheel, zonder verwijderingen, toevoegingen of beperkingen gebruikt?
› Indien één of meerdere artikelen uit dit convenant niet van toepassing zijn, wordt dit dan in de verwerkersovereenkomst nadrukkelijk vermeld met motivatie van waarom?

• Wordt de huidige wetgeving benoemd (AVG), i.p.v. de verouderde wetgeving (WBP)?• Let op de aansprakelijkheidsregeling;

• Heeft verwerker een deugdelijke aansprakelijkheidsverzekering afgesloten die ook het risico van cyberincidenten dekt?

• Voldoet verwerker onvoorwaardelijk aan de thans geldende AVG?

• Let op onduidelijke termen en termijnen in de overeenkomst.

Deze tekst is afkomstig uit ons gratis eBook ‘AVG in het onderwijs: dit moet je weten’. We geven daarin antwoord op de 80 meestgestelde vragen over de AVG in onderwijsomgevingen. Download of bestel het eBook hier.

eBook: AVG in het onderwijs

Deze tekst is afkomstig uit ons gratis eBook ‘AVG in het onderwijs: dit moet je weten’. We geven daarin antwoord op de 80 meestgestelde vragen over de AVG in onderwijsomgevingen. Download of bestel het eBook hier.

Symposium ‘Update AVG voor het onderwijs – Next steps’

Symposium ‘Update AVG voor het onderwijs – Next steps’

Op woensdag 12 februari 2020 organiseerde YourSafetynet een symposium over Onderwijs en AVG voor bestuurders, schoolleiders, Bovenschoolse ICT-Coördinatoren (BIC), stafmedewerkers, FG-ers, kwartiermakers, privacy officers en iedereen die zich bezighoudt met AVG in het onderwijs.