Wat hebben scholen aan een verwerkingsregister?

Naast alle bestaande lasten en administratieve handelingen hebben scholen en schoolbesturen er door de AVG een verplichting bij: het opstellen van een register van verwerkingsactiviteiten, oftewel een verwerkingsregister. Een flink document waar veel werkuren in zitten: inventariseren, overleggen, uitwerken en structureren. Toch is het creëren van een verwerkingsregister niet alleen een wettelijke plicht of een “verplicht nummertje”, het is juist een kans voor jouw onderwijsorganisatie!

Nut van een verwerkingsregister

Het opstellen van een verwerkingsregister:

• Biedt inzicht in de organisatiestructuur;
• Identificeert onrechtmatige verwerkingen en verkeerde bewaarplaatsen;
• Laat een organisatie nadenken over bewaartermijnen;
• Creëert een fundament voor de organisatie, FG en AP;
• Kan duidelijkheid geven bij incidenten;
• Geeft een actueel up-to-date document omtrent verwerkingen persoonsgegevens.

Deze tekst is afkomstig uit ons gratis eBook ‘AVG in het onderwijs: dit moet je weten’. We geven daarin antwoord op de 80 meestgestelde vragen over de AVG in onderwijsomgevingen. Download of bestel het eBook hier.

eBook: AVG in het onderwijs

Deze tekst is afkomstig uit ons gratis eBook ‘AVG in het onderwijs: dit moet je weten’. We geven daarin antwoord op de 80 meestgestelde vragen over de AVG in onderwijsomgevingen. Download of bestel het eBook hier.

Symposium ‘Update AVG voor het onderwijs – Next steps’

Symposium ‘Update AVG voor het onderwijs – Next steps’

Op woensdag 12 februari 2020 organiseerde YourSafetynet een symposium over Onderwijs en AVG voor bestuurders, schoolleiders, Bovenschoolse ICT-Coördinatoren (BIC), stafmedewerkers, FG-ers, kwartiermakers, privacy officers en iedereen die zich bezighoudt met AVG in het onderwijs.