Cyberpesten effectief bestrijden

Cyberpesten is onder schoolgaande kinderen en jongeren een groot probleem. Ondertussen is effectieve bestrijding van het verschijnsel zonder speciale middelen niet eenvoudig.

Cijfers liegen niet. Volgens het CBS worden ieder jaar 100.000 kinderen regelmatig gepest op het internet. Het pestgedrag varieert van roddelen en kleinerende opmerkingen tot verbaal geweld en zelfs bedreigingen en chantage.

Ernstige gevolgen

De nadelige gevolgen zijn groot en soms tot op latere leeftijd van invloed. Gepeste leerlingen hebben vaak lichamelijke en geestelijke klachten zoals hoofdpijn, angsten en depressies. Ook kan het schoolprestaties negatief beïnvloeden. In de media besproken voorvallen bewijzen dat cyberpesten in sommige gevallen levens volledig kan ruïneren.

Effectief optreden

Voor scholen is effectief optreden tegen dergelijk gedrag echter niet eenvoudig. Het pesten gebeurt soms anoniem, en daders kunnen zich online eenvoudig verenigen. Kwetsende of privacygevoelige foto’s, video en teksten kunnen zich bovendien via social media razendsnel verspreiden. Scholen die tegen dit gedrag willen optreden, lopen al snel tegen een muur van technische, organisatorische en juridische procedures en vraagstukken.

Wizard invoering anti-pestbeleid - YourSafetynet school+

YourSafetynet school+ biedt hulp

YourSafetynet school+ biedt scholen hulp bij de bestrijding van cyberpesten. De software bevat alle benodigde documenten voor het invoeren van een anti-pestbeleid. Denk aan voorbeeldcontracten voor leerlingen, maar ook documentatie richting ouders, leerkrachten en ouderraden. Bovendien voldoet het anti-pestbeleid dankzij onze software aan de privacywetgeving.

Anti-pestknop instellingen - YourSafetynet school+

Speciale anti-pestknop

De software bevat bovendien een speciale functie: de ‘pestknop’. Een leerling die wordt gepest, kan met een druk op deze knop melding maken van de pesterij. De software maakt dan direct een schermafdruk en stuurt deze naar de leerkracht of mentor.

Voordelen YourSafetynet school+:

  • Kant-en-klare voorbeeldcontracten en interne documentatie
  • Gebruiksvriendelijke anti-pestknop
  • Voldoet aan de privacywetgeving in Nederland en België
YourSafetynet school+

Wil je cyberpesten op jouw onderwijsorganisatie terugdringen? Kijk hier voor een overzicht van resellers van Yoursafetynet school+ bij jou in de buurt.