Stichting BOOR kiest met 30.000 gebruikers voor Yoursafetynet

Bescherming tegen datalekken

Stichting BOOR heeft gekozen voor YourSafetynet. Deze softwareoplossing beschermt de stichting en al haar scholen tegen datalekken en zorgt voor compliance met de nieuwe Europese privacywetgeving (AVG/GDPR).

Stichting BOOR verzorgt het openbaar (speciaal) basisonderwijs, voortgezet onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs in Rotterdam en omstreken. In totaal beheert de stichting 78 scholen, met ruim 3.500 medewerkers en ongeveer 30.000 leerlingen.

Managed Service Provider BRIN – Groningen voorziet met YourSafetynet deze scholen van een volledige ‘turn-key’-oplossing voor compliance met de AVG/GDPR. Samen verzorgen zij de complete begeleiding en support in dit traject. Daarnaast wordt voorzien in een volledig bewustwordingsprogramma voor medewerkers, zodat risico’s op een datalek verder worden verkleind.

Volledig traject

BOOR is met deze partners een volledig compliancetraject gestart. Hieronder valt ook een ‘security-nulmeting’, waarbij het huidige securityniveau onder de loep wordt genomen.

“Onderwijsorganisaties hebben zowel een grote verantwoordelijkheid als een voorbeeldfunctie als het gaat om het beschermen van privacy van medewerkers en leerlingen”,

zegt Robert-Mitchell Langeler, accountmanager en jurist van YourSafetynet.

“Tegelijkertijd worstelen veel scholen met de ingewikkelde nieuwe privacywetgeving. Wij zijn dan ook erg blij dat we samen met onze partner BRIN Stichting BOOR kunnen helpen met deze lastige materie.”

Stichting BOOR

Wat is recht op vergetelheid?

In de AVG / GDPR is in Artikel 17 een belangrijk nieuw recht voor betrokkenen opgenomen: het recht op vergetelheid. Dit geeft betrokkenen het recht op verwijdering van al zijn of haar persoonsgegevens. Dit is een van de manieren waarop de EU haar burgers meer controle en zeggenschap wil geven over hun privacygevoelige data.

Is de accountant verwerkingsverantwoordelijke of verwerker?

Accountants krijgen vanaf 25 mei zonder uitzondering te maken met de nieuwe Europese privacywetgeving (AVG/GDPR). Wat dat precies betekent voor de dagelijkse praktijk, hangt voor een groot deel af van een belangrijke factor: of de accountant tijdens een opdracht de rol van externe verwerker of die van verwerkingsverantwoordelijke aanneemt.

Aanmelden nieuwsbrief

Blogs en artikelen over dataprivacy, IT-beleid, de privacywetgeving en aanverwante onderwerpen. Blijf up-to-date en laat je niet verrassen.

Je bent succesvol aangemeld voor onze nieuwsbrief!

Whitepaper GDPR

Download de Whitepaper GDPR

Wilt u meer weten over de Privacywetgeving, de AVG/GDPR en de concequenties voor uw organisatie? Vul dan uw naam en e-mailadres in. U ontvangt vervolgens een e-mail met daarin een download-link.

Bedankt voor het aanvragen van de Whitepaper. Check uw e-mail... ook uw SPAM-box.