Is de accountant verwerkingsverantwoordelijke of verwerker?

Is de accountant verwerkingsverantwoordelijke of verwerker?

Is de accountant verwerkings-verantwoordelijke of verwerker? Lees Blog Accountants hebben zonder uitzondering te maken met de Europese privacywetgeving (AVG/GDPR). Wat dat precies betekent voor de dagelijkse praktijk, hangt voor een groot deel af van een belangrijke...