Dit zijn de 15 unieke eigenschappen van YourSafetynet

Lees Blog

Datalekken voorkomen en compliance met de privacywetgeving gemakkelijk maken. Met die missie werken we dagelijks hard aan YourSafetynet. Deze functionaliteiten maken onze softwareoplossing anders dan die van andere partijen.

1. Eenvoudig compliance-proces dankzij stap-voor-stap wizard

YourSafetynet maakt het complianceproces eenvoudig en overzichtelijk dankzij een heldere ‘wizard’. Dit automatische stappenplan loodst u door alle fasen heen en behandelt alle verplichte beleidspunten. De wizard is beschikbaar voor het privacybeleid, het ICT-gebruiksbeleid en het anti-pestbeleid (versie voor scholen).

YourSafetynet Wizard

2. Dure consultancy is overbodig

Consultancypartijen zijn massaal op de privacy- en compliance-problematiek rondom de GDPR / AVG gedoken. Zij bieden echter geen oplossingen, maar advies. U zult alsnog zelf het privacybeleid handen en voeten moeten geven. YourSafetynet maakt die consultancy-stap overbodig: de ingebouwde wizard is als het ware uw persoonlijke consultant. Dat scheelt enorm in de kosten.

3. Besparing van tijd en dus kosten

Het uitrollen van een privacy- en ICT-gebruiksbeleid kost doorgaans veel tijd. Er gaan dus automatisch veel kosten mee gemoeid. YourSafetynet brengt de benodigde tijd sterk terug. Mede daardoor verdient de oplossing zich snel terug. De wizards, sjablonen en heldere documentatie zorgen voor een compliancetraject met een snelle doorlooptijd. Dat scheelt enorm in de kosten.

4. Combinatie van technische, organisatorische en preventieve maatregelen voor compliance en tegengaan van datalekken

Veel aanbieders leveren maar een deel van de puzzel als het gaat om compliance met de privacywetgeving en het voorkomen van datalekken. YourSafetynet pakt het anders aan en biedt een uitgebreid pakket van zowel organisatorische, technische als preventieve maatregelen voor het voorkomen van datalekken en compliance met de privacywetgeving

5. Inclusief middelen voor bewustwordingsprogramma

Een ketting is zo sterk als de zwakste schakel. In de strijd tegen datalekken is dat vaak de medewerker. Daarom bevat YourSafetynet alle middelen voor de opzet van een bewustwordingsprogramma. Zodat medewerkers op de hoogte zijn van cyberdreigingen en privacywetten en ze bewuster omgaan met persoonsgegevens en ICT-middelen. Dure externe trainingen en cursussen zijn daarmee overbodig.

6. Automatisch up-to-date en compliant bij wetswijzigingen

Wetten zijn continu aan verandering onderhevig. Dat geldt ook voor de privacywetgeving. Wie compliant wil blijven, moet dus op zijn hoede zijn. Dankzij de updatefunctie hoeft u zich hierover geen zorgen te maken: uw organisatie blijft ook bij nieuwe wetgeving compliant.

7. Monitoring en logging van (verdachte) netwerkactiviteiten

Een voorbeeld van een technische beveiligingsmaatregel die we bieden is de monitoring van de netwerkactiviteiten. Hiermee controleert u of het privacybeleid correct wordt toegepast in de organisatie. En wordt u gewaarschuwd wanneer verdachte activiteiten plaatsvinden die mogelijk in strijd zijn met de privacywetgeving.

8. Optionele web/software-regulering en -filtering voor verantwoord ICT-gebruik

Marktplaats, prive-webmail, chat, of zelfs porno. Ongeoorloofd gebruik van internet en apps zorgt voor onnodig productiviteitsverlies. Het vergroot bovendien het risico op een datalek. Dankzij de ingebouwde filters en controlemiddelen krijgt u weer grip op de werkvloer en vergroot u de productiviteit. Zo heeft u YourSafetynet razendsnel terugverdiend.

Optionele web/software-regulering en -filtering voor verantwoord ICT-gebruik

9. Optionele monitoring van ICT-gebruik individuele medewerkers zonder compliance-issues

Soms kan het nodig zijn het ICT-gebruik en internetgedrag van individuele medewerkers nauwlettend in de gaten te houden. Dat moet echter wel volgens de spelregels van de privacywetgeving gebeuren. Zeker wanneer u aan het gebruik consequenties wilt verbinden. YourSafetynet biedt alle middelen voor compliant monitoring.

10. Fijnmazig beheer- en autorisatiesysteem (van CEO/directeur tot individuele medewerker)

YourSafetynet beschikt over een fijnmazig systeem voor toegangsbeheer. Het beheer kan plaatsvinden op meerdere niveaus (master/organisatie/profiel). Dus of het nu gaat om de IT-beheerder, CEO of individuele medewerker: de oplossing is toegankelijk voor iedereen en het beleid kan worden afgestemd op iedere situatie.

11. Monitoring en eventuele blokkering van dataoverdracht naar mobiele datadragers

Veel datalekken vinden plaats door het verlies of diefstal van mobiele datadragers als usb-sticks en mobiele harde schijven. YourSafetynet legt dataverplaatsingen naar dergelijke risicovolle media aan banden en verkleint zo het risico op datalekken.

Monitoring en logging

12. Tal van voorbeelddocumenten en sjablonen beschikbaar

Compliance met de privacywetgeving vereist een gedocumenteerd privacybeleid en allerlei aanvullende documenten zoals een verwerkersovereenkomst. YourSafetynet neemt dit lastige werk grotendeels uit handen en levert door juristen goedgekeurde, kant-en-klare voorbeelddocumenten en sjablonen mee.

13. Support en begeleiding door YourSafetynet

YourSafetynet doet er alles aan om het compliancetraject en tegengaan van ICT-misbruik en datalekken zo eenvoudig mogelijk te maken. Dat betekent niet dat u het allemaal maar alleen moet uitzoeken. Ons team staat altijd voor klaar voor het leveren van eersteklas support en begeleiding.

14. Module voor anti-pestbeleid (editie School+)

Pesten heeft zeer ernstige gevolgen voor de (vaak jonge) slachtoffers. Wanneer op de school een anti-pestbeleid wordt gevoerd, moet dit wel aan de privacywetgeving voldoen. YourSafetynet slaat hier twee vliegen in een klap: het levert alle benodigde documenten voor zo’n anti-pestbeleid, en zorgt ervoor dat dit beleid aan de spelregels voldoet.

15. Anti-pestknop (editie School+)

YourSafetynet maakt het nemen van maatregelen tegen pesters eenvoudiger middels een ‘anti-pestknop’. Slachtoffers kunnen bij online bedreiging en pesterijen via bijvoorbeeld sociale media of chat eenvoudig op een knop drukken, waarna een screenshot van de pesterij direct naar een leidinggevende wordt gestuurd.

YourSafetynet is binnenkort ook voorzien van…
Bewaking voortgang compliance-proces middels eenvoudig kleurensysteem

YourSafetynet is continu in ontwikkeling. Zo beschikt de oplossing binnenkort over een interne flowchart die de voortgang van het complianceproces bewaakt. De beheerder of Functionaris Gegevensbescherming ziet van ieder compliance-onderdeel de voortgang uitgedrukt in percentages. Kleurcodes geven aan welke onderdelen zijn afgerond, in behandeling zijn of niet zijn gestart. Voortgang in de wizard wordt direct teruggekoppeld in het overzichtsdashboard. Zo zien beheerders van meerdere filialen of directeuren/bestuurders van scholengemeenschappen precies hoe ver iedere vestiging is gevorderd. Deze unieke functionaliteit vergroot het inzicht in het complianceproces verder en voorkomt bovendien sluimerende en/of onnodige vertragingen in het proces.

YourPrivacy - Dit moet u weten over de Privacywetgeving

YourPrivacy

YourSafetynet heeft onlangs het magazine YourPrivacy uitgegeven. Deze editie richt zich geheel op privacyproblematiek rondom datalekken en compliance-issues met de AVG/GDPR. Het magazine is kosteloos en zonder enige verplichting te downloaden.

Stap-voor-stap: Google Analytics AVG-vriendelijk

Stap-voor-stap: Google Analytics AVG-vriendelijk

Google Analytics is veruit de meestgebruikte oplossing voor het bijhouden van webstatistieken. De oplossing is echter niet vanzelf AVG-compliant. Daarvoor moet je een aantal instellingen aanpassen. Wij laten zien hoe je dat aanpakt.

Op Weg Naar De GDPR - Whitepaper YourSafetynet

Whitepaper:
Op weg naar de GDPR

Inmiddels is de nieuwe privacywetgeving AVG een feit. Wat moet je weten? Wat moet je regelen? Onze uitgebreide whitepaper vertelt je alles.