YourSafetynet biedt
kostenbesparende ‘FG as a Service’ aan

YourSafetynet biedt voortaan een Functionaris Gegevensbescherming (FG) als dienst aan. Hiervoor is het een samenwerking aangegaan met de de privacyexperts van Privacy Protection Europe. Daarmee biedt YourSafetynet een nog completere oplossing voor de AVG/GDPR als voorheen en kunnen organisaties bovendien flinke kostenbesparingen realiseren.

De AVG/GDPR stelt allerlei nieuwe eisen en voorwaarden aan organisaties die persoonsgegevens verwerken. Een belangrijke nieuwe eis is het aanstellen van een ‘Functionaris Gegevensbescherming, (FG). Dit is een natuurlijk persoon die toeziet op een correcte naleving van de privacywetgeving.

Hoge eisen

Aan een FG worden hoge eisen gesteld. Hij/zij moet over de nodige expertise beschikken rondom de privacywetgeving, verstand hebben van IT en bovendien over organisatorische (leiderschaps)kwaliteiten beschikken. Bovendien moet deze persoon de nodige afstand nemen van de organisatie, omdat het onafhankelijk zijn of haar werk moet kunnen doen. Het is voor veel organisaties dan ook erg lastig een geschikte FG te vinden en aan te stellen.

De FG is dé beschermheer/vrouw en contactpersoon voor al je betrokkenen waarvan jij als verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt. Ten aanzien van de verwerkingsverantwoordelijke heeft de FG een adviserende en controlerende rol. Je kunt de FG bij een AVG-implementatietraject ook uitvoerend betrokken maken. Let dan wel goed op dat je deze rolbeschrijving tijdelijk van aard maakt en ook als zodanig beschrijft in je plan van aanpak.

Voordelen externe FG

YourSafetynet ontlast organisaties door het aanbieden van een gekwalificeerde FG. Doordat YourSafetynet inmiddels bijna 700.000 gebruikers bedient, heeft het een scherp beeld van de wensen en eisen die aan een FG worden gesteld. YourSafetynet heeft dit bureau dan ook verkozen op basis van strenge selectiecriteria.

Een aanstellen van een externe FG is voor veel organisaties een interessante optie. Het inhuren van een externe FG via YourSafetynet biedt diverse voordelen:

1. Kosten besparen

Een externe FG komt niet op de ‘payroll’ terecht. Een organisatie hoeft dus geen nieuwe medewerker aan te stellen. Er is ook geen noodzaak tot extra bijscholing. Dat scheelt aanzienlijk in de kosten, zeker in combinatie met de kostenbesparende softwareoplossing YourSafetynet.

2. Onafhankelijkheid gewaarborgd

Ook is er van nature enige afstand tot de organisatie, wat de onafhankelijkheid ten goede komt. Er is geen sprake van een ‘slager die zijn eigen vlees keurt’. Dat is ook voor klanten, partners, medewerkers en alle andere relaties een wel zo prettige gedachte.

3. Besparen van interne resources

Door het inhuren van een FG hoeven organisaties de eigen medewerkers niet te belasten met deze taak. Deze kunnen zich daardoor focussen op hun kerntaken.

4. 100% afgestemd op YourSafetynet

De FG’ers die wij aanbieden hebben ruime ervaring met de YourSafetynet-softwareoplossing. Daardoor valt er geen enkel aspect tussen het wal en het schip. Dat in tegenstelling tot wanneer een organisatie zijn eigen compliance-‘puzzelstukjes’ bij elkaar zoekt.

Wanneer verplicht?

Het aanstellen van een FG is in een aantal situaties verplicht:

  1. Een FG is zonder uitzondering verplicht voor alle schoolorganisaties
  2. Een FG is zonder uitzondering verplicht voor zorg- en overheidsinstellingen
  3. Een FG is verplicht wanneer een organisatie vanuit hun kernactiviteiten op grote schaal individuen volgt. Denk bijvoorbeeld aan grootschalige cameratoezicht of het profilen van individuen voor het opstellen van risicoprofielen.
  4. Een FG is verplicht wanneer een organisatie op grote schaal bijzondere persoonsgegevens verwerkt en dit tot de kernactiviteiten behoort.

In alle andere gevallen is het aanstellen van een FG misschien niet verplicht, maar wel verstandig. Het vergroot immers de kans op een deugdelijk privacybeleid en een dito uitvoering daarvan.

Meer weten?

Lees in dit uitgebreide artikel meer over het inhuren van een FG via YourSafetynet.

YourSafetynet FG as a Service - Functionaris Gegevensbescherming

YourSafetynet inhuren?

Vragen of meer weten over onze FG-dienst? Neem via het contactformulier direct contact met ons op.

Wat is recht op vergetelheid?

In de AVG / GDPR is in Artikel 17 een belangrijk nieuw recht voor betrokkenen opgenomen: het recht op vergetelheid. Dit geeft betrokkenen het recht op verwijdering van al zijn of haar persoonsgegevens. Dit is een van de manieren waarop de EU haar burgers meer controle en zeggenschap wil geven over hun privacygevoelige data.

Is de accountant verwerkingsverantwoordelijke of verwerker?

Accountants krijgen vanaf 25 mei zonder uitzondering te maken met de nieuwe Europese privacywetgeving (AVG/GDPR). Wat dat precies betekent voor de dagelijkse praktijk, hangt voor een groot deel af van een belangrijke factor: of de accountant tijdens een opdracht de rol van externe verwerker of die van verwerkingsverantwoordelijke aanneemt.

Aanmelden nieuwsbrief

Blogs en artikelen over dataprivacy, IT-beleid, de privacywetgeving en aanverwante onderwerpen. Blijf up-to-date en laat je niet verrassen.

Je bent succesvol aangemeld voor onze nieuwsbrief!

Whitepaper GDPR

Download de Whitepaper GDPR

Wilt u meer weten over de Privacywetgeving, de AVG/GDPR en de concequenties voor uw organisatie? Vul dan uw naam en e-mailadres in. U ontvangt vervolgens een e-mail met daarin een download-link.

Bedankt voor het aanvragen van de Whitepaper. Check uw e-mail... ook uw SPAM-box.