YourSafetynet uitgebreid met nieuwe features

Onze R&D-afdeling heeft in de aanloop naar de AVG-deadline allesbehalve stilgezeten. We hebben onze softwareoplossing uitgebreid met een aantal nieuwe functies en documenten die het gebruiksgemak en functionaliteit verder vergroten. De nieuwe functionaliteit wordt is vanaf 8 juni automatisch via de updatefunctie uitgerold. De belangrijkste updates en vernieuwingen op een rij:

Wizard uitvoering privacybeleid

100% AVG-ready

25 mei gaat de AVG van kracht. Onze juristen en ontwikkelaars hebben de laatste puntjes op de i gezet. Alle documenten en procedures zijn bijgewerkt naar de vereisten die de Europese privacywetgeving met zich meebrengt.

Voorbeelddocumenten

Handleidingen procedures rondom rechten betrokkenen

De AVG geeft betrokkenen allerlei nieuwe rechten, zoals het recht op vergetelheid, recht op inzage en recht op overdraagbaarheid. We hebben de documentsectie uitgebreid met nieuwe documenten ter ondersteuning van de processen rondom deze rechten.

Centrale opslag, beheer en uitrol van documenten

We hebben YourSafetynet voorzien van een een up/download-functie waarmee de FG of verantwoordelijke alle AVG-documenten en sjablonen kan voorbereiden, klaarzetten en per vestiging kan uitrollen. We hebben deze documentomgeving alvast voorzien van een logische mappenstructuur. Hiermee kan de beheerder alle documenten rondom de AVG overzichtelijk bewaren en ordenen binnen de appliance. Dat vergroot het beheergemak en vereenvoudigt het aantoonbaar maken van compliance.

Nieuwe functionaliteit

Dubbele authenticatie (nog niet gereed)

De beheerdersaccounts kunnen voortaan beveiligd worden met een extra authenticatiemogelijkheid. Hierbij moeten beheerders naast hun wachtwoord een extra identificatiemiddel overleggen die zij per mail krijgen toegestuurd. Dat verkleint de kans dat hackers of andere kwaadwillenden inbreken op de appliance.

Symposium ‘Update AVG voor het onderwijs – Next steps’

Symposium ‘Update AVG voor het onderwijs – Next steps’

Op woensdag 12 februari 2020 organiseerde YourSafetynet een symposium over Onderwijs en AVG voor bestuurders, schoolleiders, Bovenschoolse ICT-Coördinatoren (BIC), stafmedewerkers, FG-ers, kwartiermakers, privacy officers en iedereen die zich bezighoudt met AVG in het onderwijs.