6 redenen waarom informatiebeveiliging en privacybescherming continu processen zijn

Kennis en actualiteit

PDCA-cyclus

Wij krijgen regelmatig de vraag: “Ik heb alle stappen in YourSafetynet doorlopen. Ben ik nu ‘klaar’ met het IBP-beleid? Het antwoord is kort en krachtig: Nee. IBP is geen eenmalige oefening, maar een continu proces. Dat heeft een aantal goede redenen. Die zetten we hieronder uiteen.

1. Toenemende cyberbedreigingen

Het aantal cyberbedreigingen, zoals phishing-aanvallen, malware en ransomware, neemt elk jaar toe. Zeker nu de stabiliteit op geopolitiek niveau is afgenomen en statelijke actoren een belangrijke rol innemen in de cybercriminaliteit. Ook onderwijsinstellingen moeten zich daarom blijven aanpassen aan de nieuwste bedreigingen. Het vraagt ook om het continu bijwerken van hun beveiligingssystemen zodat de informatiebeveiliging gewaarborgd blijft.

2. Technologische en personele veranderingen

Onderwijsinstellingen zijn bij uitstek dynamische omgevingen. De technologie voor deze sector ontwikkelt zich snel. Dit heeft gevolgen voor de informatiebeveiliging van onderwijsinstellingen. Nieuwe toepassingen en systemen moeten op de juiste manier beveiligd worden. Onderwijsinstellingen moeten dan ook steeds opnieuw de risico’s inventariseren, het IBP-beleid bijschaven en waar nodig investeren in nieuwe beveiligingsoplossingen.

Ook op menselijk vlak veranderen organisaties voortdurend. Medewerkers betrokken bij de verwerking van privacygevoelige gegevens komen en gaan, en eens in de zoveel tijd vinden bestuurswisselingen plaats. Al die veranderingen hebben gevolgen voor IBP.

3. Ontwikkelingen op het gebied van compliance

Er zijn wetten en regels op het gebied van informatiebeveiliging en privacy, zoals de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die schoolorganisaties moeten volgen. Die is sinds de invoering in 2018 min of meer onveranderlijk gebleken, maar de praktische invulling is nog volop in ontwikkeling. Zo staat voor dit jaar voor het onderwijs de invoering van een gedeeld normen- en toetsingskader op de agenda.

4. Groei van persoonsgegevens

Met de opkomst van digitale technologieën in en om het klaslokaal nemen de hoeveelheden persoonsgegevens die door onderwijsinstellingen worden verzameld, opgeslagen en verwerkt, steeds verder toe. Dit verhoogt de noodzaak om gegevens op een effectieve en beveiligde manier te beheren en te beschermen. Met de groei van de data gaan ook nieuwe methoden en systemen voor opslag en verwerking gepaard.

5. Bewustzijn van informatiebeveiliging en privacy

Het bewustzijn van informatiebeveiliging en privacy neemt steeds verder toe onder leerlingen, studenten, ouders en personeel. Onderwijsinstellingen moeten daarom voortdurend transparant zijn over hun beleid en maatregelen en zich inspannen om het vertrouwen van hun stakeholders te waarborgen. Dat is geen eenmalige oefening, maar vereist dat ontwikkelingen continu en goed gecommuniceerd worden.

6. Governance van informatiebeveiliging en privacy

Om de informatiebeveiliging en privacy goed in te richten en te borgen is een juiste positionering met bijbehorende verantwoordelijkheden in de organisatie erg belangrijk. Dit geldt ook voor het kiezen van de stuurinstrumenten hiervoor op bestuursniveau. Het bestuur van de onderwijsinstelling dient in staat gesteld te worden om goed geïnformeerd en bewust risicoafwegingen te maken op het gebied van informatiebeveiliging en privacy. Informatiebeveiliging en privacy raakt alle processen binnen de organisaties van onderwijsinstellingen.

PDCA als aangewezen methode

Een goede manier om de continuïteit IBP in de onderwijsinstelling te waarborgen is via de PDCA-methode. Met deze methode kunnen onderwijsinstellingen hun beveiligingsprocedures continu verbeteren. Dit betekent dat zij op een systematische manier kunnen nagaan waar verbeteringen nodig zijn en deze kunnen doorvoeren. Hierdoor blijft het IBP-beleid op peil en worden bedreigingen op tijd opgemerkt en aangepakt.

Met de PDCA-methode neemt een organisatie bovendien een proactieve aanpak ten aanzien van informatiebeveiliging. In plaats van te wachten op incidenten, stelt de methode de organisatie in staat om preventieve maatregelen te nemen en deze te monitoren. Hierdoor is de kans op informatiebeveiligingsincidenten kleiner.

Ten slotte is het voor de organisatie en haar stakeholders makkelijker om te zien wat er is gedaan om de informatiebeveiliging te verbeteren en of dit ook daadwerkelijk effect heeft gehad.

YourSafetynet als PDCA-tooling voor IBP

Het is dus duidelijk dat schoolorganisaties nooit klaar zijn met informatiebeveiliging en privacybescherming, omdat dit continue processen zijn. Met YourSafetynet krijgen onderwijsinstellingen grip op deze processen. Onze tooling is niet alleen volledig ingericht voor het uitvoeren en monitoren van het IBP-beleid. Ook is onze tooling gebaseerd op de PDCA-cyclus voor het grondig borgen van de verbeterslagen in de organisatie als een continu proces. Op die manier kan de organisatie een steeds hoger volwassenheidsniveau behalen ten aanzien van IBP.

Nieuwsgierig naar de mogelijkheden van YourSafetynet voor jouw organisatie? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Alle berichten
https://www.yoursafetynet.com/wp-content/uploads/2023/01/220920-YourSafetynet-IBP-HO-Brochure-v1-Web.pdf https://www.yoursafetynet.com/wp-content/uploads/2023/01/220920-YourSafetynet-IBP-MBO-Brochure-v2-Web.pdf https://www.yoursafetynet.com/wp-content/uploads/2023/05/230512-YourSafetynet-IBP-FO-Brochure-v1-Web.pdf

Ja! Ik wil meer weten over YourSafetynet IBP

Laat je gegevens achter en ontvang de brochure met meer informatie over YourSafetynet IBP per e-mail.    Welke brochure wil je downloaden?


    Akkoord metPrivacyverklaring