Privacy op School: zo bevalt YourSafetynet IBP in de praktijk

Tonny Plas van Privacy op School

Tonny Plas van Privacy op School

In het onderwijs wordt steeds vaker tooling gebruikt voor het managen van IBP-gerelateerde zaken. Waarvoor kan deze tooling ingezet worden en wat is hiervan de meerwaarde? Op deze vragen probeer ik in deze blog een antwoord te geven.

Testimonial: YourSafetynet IBP in de praktijk

Met de komst van de AVG zijn allerlei bestaande en nieuwe softwareleveranciers zich gaan richten op tooling die organisaties helpt om compliant te worden en hun risico’s beheersbaar te maken. Dit wordt ook wel GRC-tooling genoemd, waarbij GRC staat voor Governance, Risk & Compliance. Met deze managementtools kun je alle kwaliteitsnormen, risico’s en maatregelen rondom IBP die je als organisatie moet uitvoeren/implementeren of monitoren, beheersbaar en inzichtelijk maken. Volgens de AVG (art. 5.2) moet het schoolbestuur ook kunnen aantonen dat men aan de geldende regels van de AVG voldoet.

Aanpak van Kennisnet

SIVON, de inkooporganisatie voor het onderwijs, heeft geïnventariseerd welke tools in het onderwijs gebruikt worden en welke functionaliteiten deze verschillende tools bieden. Vanuit mijn werkzaamheden bij Privacy op School kom ik bij steeds meer besturen het softwarepakket YourSafetynet IBP tegen. Dit pakket blijkt in het overzicht van SIVON ook het meest volledige pakket dat afgestemd is op de Aanpak IBP van Kennisnet. Bijna alle schoolbesturen in het PO/VO volgen inmiddels deze aanpak van Kennisnet. De reeds opgestarte IBP werkzaamheden kunnen eenvoudig gekoppeld worden aan YourSafetynet. Dit voorkomt uiteraard dat je opnieuw met het IBP-traject moet beginnen.

Bijhouden overlegbaar register

Sommige schoolbesturen die ik hierover spreek, geven aan dat ze zonder dergelijke tooling hun werk niet goed kunnen organiseren. In de GRC-tooling van YourSafetynet is het bijvoorbeeld mogelijk om de voortgang van de implementatie van maatregelen op het gebied van IBP per schoollocatie (organisatie-eenheid) te volgen. Zeker voor een schoolbestuur met veel locaties of organisatie-eenheden is dit belangrijk. Op te volgen acties kunnen binnen het systeem middels standaard workflows aan gebruikers gekoppeld, opgevolgd en gerapporteerd worden.

Daarnaast kunnen ook incidenten gemeld en indien nodig als datalek geregistreerd worden in het systeem van YourSafetynet. Hiermee voldoet de school aan de wettelijke verplichting voor het bijhouden van een overlegbaar register. Los hiervan helpt de tool bij een efficiënt meldproces, omdat in de workflow ook de relevante vragen door de juiste personen ingevuld moeten worden.

Verder lezen? Lees de hele blog op de website van Breens.nl

(Bron: Breens.nl)

Alle berichten