Referentieverhaal CVO

Met Tjerk Mout, Coördinator IBP/Projectleider IT bij CVO

Wij hebben het genoegen gehad om Tjerk Mout, Coördinator IBP/Projectleider IT bij CVO, te vragen om zijn beoordeling van de prestaties van YourSafetynet op verschillende onderwerpen. Hier is wat hij te zeggen had.

Samenwerking (algemeen)

Tjerk Mout geeft een zeer positief cijfer van 9 voor zijn algemene tevredenheid met YourSafetynet. Hij waardeert met name de klantgerichtheid en de ervaring op het gebied van voortgezet onderwijs. Als het gaat om verbeterpunten, zegt hij simpelweg, “Niet!” Dit geeft duidelijk aan dat de samenwerking met YourSafetynet volgens hem over het algemeen uitstekend verloopt.

Aangeboden oplossing

Tjerk waardeert de door YourSafetynet aangeboden oplossing met een cijfer 8. Hij benadrukt dat de oplossing meteen geschikt is voor het Normenkader NBA, wat duidt op de hoge kwaliteit en geschiktheid van de geboden oplossing. Als er ruimte is voor verbetering, noemt hij de behoefte aan een koppeling met Dienst Verwerkersovereenkomsten (Kennisnet).

Implementatie en ondersteuning

Wat betreft de implementatie van de oplossing, geeft Tjerk opnieuw een cijfer 8 en prijst hij het werk van Erik van Es, die verantwoordelijk was voor de implementatie. Hij is ook zeer tevreden en heeft geen suggesties voor verbetering op dit gebied. Als het gaat om de ondersteuning die YourSafetynet biedt met betrekking tot de oplossing, scoort hij het met een 9. Tjerk is duidelijk tevreden met de ondersteuning en heeft geen specifieke verbeterpunten aangegeven.

Duurzaamheid – MVO

Wat betreft de MVO-maatregelen die YourSafetynet aanbiedt, heeft Tjerk geen specifiek cijfer gegeven, wat zou kunnen duiden op het feit dat dit aspect mogelijk niet relevant is voor zijn organisatie. Er zijn ook geen opmerkingen gegeven over dit onderwerp.

Security & Privacy

Tjerk beoordeelt de manier waarop ‘privacy by design’ en ‘security by design’ zijn toegepast en beveiligd zijn met een cijfer 8. Hij benadrukt de waarde van Multi-Factor Authenticatie (MFA) en governance als sterke punten op dit gebied. Net als in andere categorieën, heeft Tjerk geen specifieke suggesties voor verbetering gegeven.

In conclusie lijkt Tjerk Mout zeer tevreden te zijn met de diensten van YourSafetynet. Hij waardeert vooral de samenwerking, de aangeboden oplossing, de implementatie en ondersteuning, evenals de inspanningen met betrekking tot ‘security & privacy’. Deze positieve beoordelingen zijn een indicatie van het succesvolle partnerschap tussen YourSafetynet en CVO, en we willen Tjerk bedanken voor zijn tijd en feedback.