YourSafetynet RVV

Iedere organisatie die persoonsgegevens verwerkt, moet volgens de AVG een register van verwerkingsactiviteiten (RVV) opzetten en bijhouden. Dat is geen eenvoudige klus. Daarom de introductie van YourSafetynet RVV, een intelligente tool voor het eenvoudig aanmaken en beheren van verwerkingsactiviteiten.

YourSafetynet RVV - Overzicht verwerkingen

Eenvoudig en overzichtelijk een verwerkingsregister opzetten en bijhouden

YourSafetynet RVV neemt veel werk uit handen en vergroot tegelijkertijd het inzicht in alle privacygevoelige handelingen. Zo weet je precies waar en welke persoonsgegevens jouw organisatie opslaat, waar de organisatie het meeste risico loopt en waar het dus extra belangrijk is dat beveiligings- en voorzorgsmaatregelen afdoende zijn.

Lees de brochure van YourSafetynet RVV online of download een exemplaar.

YourSafetynet RVV - Overzicht verwerkingen

Wat is een register van verwerkingsactiviteiten?

In een register van verwerkingsactiviteiten (RVV) legt een organisatie vast welke informatie over betrokkenen (medewerkers, patiënten, cliënten, klanten, leerlingen, et cetera) wordt gebruikt, en op welke manier. Het aanleggen en bijhouden van een register van verwerkingsactiviteiten is een wettelijke verplichting. Daarmee voldoet een organisatie aan de verantwoordingsplicht: je moet laten zien dat je je aan de privacywetgeving houdt en de privacy van medewerkers, klanten, patiënten of leerlingen beschermt.

Waarom is een digitaal register van verwerkingsactiviteiten belangrijk?

Van organisaties wordt verwacht transparant te communiceren omtrent de verwerkingen van persoonsgegevens. Volgens artikel 30 van de AVG zijn organisaties verplicht alle details rondom verwerkingen van (persoons)gegevens in een register van verwerkingen vast te leggen wat er precies wordt verwerkt, wie dat doet en waarom. Dit geldt ook voor maatregelen die genomen zijn om deze gegevens veilig te verwerken.

Naast de wettelijk verplichting helpt het register organisaties ‘in control’ te zijn en te blijven; het is hét ‘data-dashboard’ van de organisatie. In de praktijk wordt meestal gebruikgemaakt van vooraf ingevulde en zeer uitgebreide Excel-registers. Een register opstellen en bijhouden in Excel is echter complex, foutgevoelig, kost veel tijd en biedt weinig overzicht. In de praktijk blijkt dit dan ook een erg lastig proces.

YourSafetynet RVV - Verwerkersovereenkomsten
YourSafetynet RVV - Dashboard

Datacentralisatie en analyse

Van alle specifieke verwerkingen is de status inzichtelijk, vanaf de eerste registratie tot en met AVG compliancy. De registers zijn overzichtelijk gecategoriseerd per organisatie, school, vestiging of afdeling. Dat vergemakkelijkt een grondige analyse en het nemen van gerichte maatregelen om risico’s te verkleinen of te mitigeren.

Via een overzichtelijk dashboard zien verantwoordelijken bovendien grafische overzichten van het aantal en type verwerkingen, uitgesplitst in verwerkers, BIV-classificatie, grondslagen, etc. Dit is cruciale stuurinformatie voor het bepalen en beoordelen van het AVG beleid.

YourSafetynet RVV Onderdelen

Alle voordelen op een rijtje

YourSafetynet RVV leidt organisaties stap-voor-stap naar 100% compliancy inzake het ingewikkelde register van verwerkingen. Op die manier blijft het overzicht en de structuur bewaard. Alle stappen voorzien we van duidelijke uitleg.

Overzicht en structuur

Transparantie

Overzichtelijke en grafische stuurinformatie

Voldoet aan de verantwoordings- en informatieplicht

Cloudgebaseerd

Altijd up-to-date

Stap-voor-stap naar 100% compliancy

Download brochure

Vraag de laatste versie van de YourSafetynet RVV brochure aan. In deze brochure vind je meer meer informatie over het eenvoudig opzetten van register van verwerkingsactiviteiten (RVV). Na het invullen van jouw gegevens ontvang je per e-mail de laatste versie in je mailbox.

    Meer informatie over deze functie of geïnteresseerd in een demo?

    YourPrivacy

    YourPrivacy is een magazine over de privacywetgeving, met daarin alles wat je moet weten over de AVG / GDPR en het voorkomen datalekken.

    YourPrivacy