10 argumenten voor het ontwikkelen van een solide IBP-beleid voor het FO

Kennis en actualiteit

IBP-beleid conform AVG

Een solide IBP-beleid is nog nooit zo belangrijk geweest. Tegelijkertijd zijn veel basisscholen en middelbare scholen terughoudend en zien zij de komst van het nieuwe normenkader als ‘ballast’ en ‘gedoe’. Toch is niets minder waar. Wij geven 10 argumenten waarom nu zorgen voor een ijzersterk IBP-beleid belangrijker is dan ooit.

1. Bescherming van gevoelige informatie wordt alleen maar belangrijker

Een solide IBP-beleid waarborgt de bescherming van gevoelige informatie, zoals persoonsgegevens van leerlingen, ouders en medewerkers. Het minimaliseren van het risico op datalekken is cruciaal in een tijdperk waarin digitale gegevens een steeds grotere rol spelen.

2. Nieuw normenkader voor IBP biedt houvast

Het nieuwe normenkader voor IBP (voluit: Informatiebeveiliging en Privacy voor het Funderend Onderwijs) biedt schoolbesturen een richtlijn en leidraad voor het implementeren van passende maatregelen. Het geeft duidelijke richting en sturing, waardoor het gemakkelijker wordt om concrete invulling te geven aan IBP.

3. Je kunt voortbouwen op bestaande inspanningen

Het normenkader betekent niet dat je helemaal opnieuw moeten beginnen met het IBP-traject. Veel van de reeds bestaande IBP-gerelateerde activiteiten en maatregelen binnen scholen sluiten namelijk al goed aan bij de richtlijnen van het nieuwe normenkader.

4. Solide IBP versterkt vertrouwen en imago

Een goed IBP-beleid versterkt het vertrouwen van ouders, leerlingen en medewerkers in de school. Het laat zien dat de school serieus omgaat met de bescherming van privacy en gegevens. Dat kan zorgen voor een positieve reputatie en een hogere tevredenheid.

Andersom is ook waar: de kans dat een gebrekkig of afwezig IBP-beleid een (ernstig) incident en daarmee imagoschade veroorzaakt, wordt door het toenemende aantal cyberaanvallen steeds groter.

5. Compliance met privacywetgeving en normenkader

Met de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in 2018 is het waarborgen van privacy een wettelijke verplichting geworden. Een solide IBP-beleid zorgt ervoor dat de school voldoet aan de vereisten van de privacywetgeving en minimaliseert het risico op juridische consequenties en boetes.

Het nieuwe normenkader is bovendien niet vrijblijvend. Het is de bedoeling dat in 2027 onderwijsinstellingen zijn doorgegroeid naar volwassenheidsniveau 3 (van de in totaal 5 niveaus). De juridische borging is op dit moment nog geen feit, maar de kans is heel groot dat dit binnenkort wel gebeurt.

YourSafetynet IBP workflow
Screenshot: YourSafetynet IBP workflow

6. IBP maakt gedegen risicomanagement mogelijk

Het ontwikkelen van een IBP-beleid omvat het identificeren en beheren van risico’s met betrekking tot informatiebeveiliging en privacy. Door risico’s te analyseren en passende maatregelen te implementeren, kunnen scholen proactief handelen en potentiële bedreigingen minimaliseren.

7. IBP is een stimulans voor bewustwording en training

Een solide IBP-beleid biedt de mogelijkheid om bewustwording en training over informatiebeveiliging en privacy te bevorderen. Door personeel, leerlingen en ouders bewust te maken van de risico’s en hen de juiste handvatten te geven, kun je de algemene veiligheidsmentaliteit vergroten.

8. IBP-tooling is makkelijker dan ooit

Tegenwoordig bestaat heel gebruiksvriendelijke IBP-tooling die onderwijsinstellingen door alle facetten van IBP-trajecten begeleid. Tooling kan op die manier het IBP-traject sterk verkorten en vereenvoudigen. Door de kosten- en tijdbesparing verdient dergelijke tooling zichzelf terug.

YourSafetynet IBP is een voorbeeld van tooling die geheel is afgestemd op organisaties in het funderend onderwijs. Hiermee krijg je als schoolbestuur grip op trajecten, inzicht in de status, taakverdeling, de voortgang en het volwassenheidsniveau. YourSafetynet IBP is volledig voorbereid op het nieuwe IBP-normenkader.

9. IBP biedt een goede basis voor incidentrespons en herstel

Een goed doordacht IBP-beleid omvat ook plannen en procedures voor incidentrespons en herstel. Zeker in combinatie met sterke ISMS-tooling die specifiek gericht is op het correct registreren en afhandelen van cyberincidenten zoals YourSaferynet SIM. In het geval van een datalek of een beveiligingsincident kan de school daarmee snel en adequaat reageren, waardoor de impact wordt beperkt en het vertrouwen van betrokkenen behouden blijft.

10. Met IBP ben je voorbereid op de toekomst

In een steeds digitaler wordende wereld is het ontwikkelen van een solide IBP-beleid een vooruitziende stap. Het stelt scholen in staat om zich aan te passen aan technologische veranderingen en nieuwe risico’s op het gebied van informatiebeveiliging en privacy aan te pakken. Op die manier blijf je als onderwijsinstelling op de troepen vooruitlopen.

Conclusie

Een solide IBP-beleid biedt talloze voordelen voor schoolbesturen van basisscholen en middelbare scholen. Van het beschermen van gevoelige informatie en het voldoen aan privacywetgeving tot het versterken van vertrouwen en het voorbereiden op de toekomst. Het ontwikkelen van een dergelijk beleid is dan ook van onschatbare waarde voor onderwijsinstellingen. Met het nieuwe normenkader als leidraad, goede tooling en de mogelijkheid om voort te bouwen op bestaande inspanningen, is het implementeren van een solide IBP-beleid haalbaarder en waardevoller dan ooit.

Heb je hulp nodig met IBP, of wil je eens sparren over wat YourSafetynet in dat traject kan betekenen? Neem vrijblijvend contact met ons op. We denken heel graag met je mee!

Alle berichten
https://www.yoursafetynet.com/wp-content/uploads/2023/01/220920-YourSafetynet-IBP-HO-Brochure-v1-Web.pdf https://www.yoursafetynet.com/wp-content/uploads/2023/01/220920-YourSafetynet-IBP-MBO-Brochure-v2-Web.pdf https://www.yoursafetynet.com/wp-content/uploads/2023/05/230512-YourSafetynet-IBP-FO-Brochure-v1-Web.pdf

Ja! Ik wil meer weten over YourSafetynet IBP

Laat je gegevens achter en ontvang de brochure met meer informatie over YourSafetynet IBP per e-mail.    Welke brochure wil je downloaden?


    Akkoord metPrivacyverklaring